Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Stomatologia

Stomatologia zachowawcza. Wypełnienia punktowe.
1 powierzchnia – 3 powierzchnie200 – 250 zł
Odbudowa zęba250 – 300 zł
Znieczulenie35 zł
RTG35 zł
konsultacja dorośli120 zł
konsultacja dzieci120 zł
licowanie kompozytem400zł
Endodoncja:
Wypełnienie kanału120 zł
Opracowanie kanału120 zł
Opatrunek leczniczy100 zł
Dewitalizacja100 zł
Usunięcie kamienia120zł
Piaskowanie120 zł łącznie w pakiecie – 270 zł
Fluoryzacja120 zł
Wybielanie martwego zęba100 zł
Wypełnienie czasowe150 zł
Usunięcie materiału z kanału120 zł
Ekstrakcja 200 – 250 zł
Usunięcie zęba chirurgiczne300 – 350 zł
Odbudowa ścianki pod kofedrem170 zł
Kiretaż170 zł za 6 zębów
Stomatologia dziecięca
Wypełnienie150 zł
lakowanie80 zł
fluor120 zł
Usunięcie zęba proste100 zł
Protetyka stomatologiczna
Korona porcelanowa lub punkt
w moście na podbudowie Cr-Co
800 – 900 zł
Korona tymczasowa akrylowa100 zł
INLAY, ONLAY kompozyt tłoczony IVOCLAR700 zł
Wkład koronowo – korzeniowy ze stali (NPG)400 zł
Wkład koronowo – korzeniowy składany ze stali (NPG)450 zł
Wkład z zatrzaskiem kulowym + matryca700 zł
Proteza szkieletowa1500 zł
Szyna do wybielania1 szyna – 500
2 szyny – 900 zł
Podścielenie protezy200 zł
Model diagnostyczny100 zł
Reperacja protezy (1punkt)100 zł + 50 zł każdy kolejny punkt
Proteza akrylowa1 proteza – 800 zł
2 protezy – 1500 zł
Licówka porcelanowa1600 zł