Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

POZ dzieci

Dr Grzegorz Goszczyński
Dr Maciej Potocki
Dr Sebastian Joński-Jastrzębowski
Agnieszka Wacławek
Dr Magdalena Olborska
Dr Renata Wojtczuk