Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

POZ dzieci

dr Grzegorz Goszczyński wtorek 13:00 –18:00; piątek godz. 8:00 – 13:00
dr Maciej Potocki - wybrane poniedziałki godz. 10:00-14:00, środa 10:00-14:00, piątek 12:00-16:00
dr Sebastian Joński-Jastrzębowski - poniedziałki w godz. 8:00 – 14:00, czwartki w godzinach 8:30 – 16:00
Agnieszka Wacławek – poniedziałek i środa godz. 12:00–18:00, wtorek, czwartek, piątek godz. 8:30–14:30