Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Laryngologia dzieci i dorośli

dr Beata Kośny – jedna sobota w miesiącu godz. 8:00-12:00
dr Marek Jarzębski – dwie wybrane środy w miesiącu godz.13:20-16:30
dr Wojciech Kłos – środa godz.16:45-20:00
dr Pietraszko Agnieszka - wybrane czwartki w miesiącu godz. 8:00-11:00
  • Konsultacje laryngologiczne
  • Konsultacje z zakresu medycyny pracy
  • Płukanie przewodów słuchowych
  • Diagnostyką i leczenie chorób ucha, nosa, krtani i gardła oraz innych narządów głowy i szyi
  • Badanie videofiberoskopem