Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Laryngologia dzieci i dorośli

Dr Marek Jarzębski
Dr Izabela Łukawska-Popieluch
  • Konsultacje laryngologiczne
  • Konsultacje z zakresu medycyny pracy
  • Płukanie przewodów słuchowych
  • Diagnostyką i leczenie chorób ucha, nosa, krtani i gardła oraz innych narządów głowy i szyi
  • Badanie videofiberoskopem