Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Medycyna sportowa

dr Krzysztof Reszka – wybrane/uzgodnione dni I godziny