Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Rehabilitacja dorosłych

mgr Paweł Gruszczyk - poniedziałki i wtorki 7:00-10:30, czwartki 14:00-19:00
Bońkowska Magda - środy i czwartki godz. 8:00 – 11:00
Tomasz Kałowsk – wybrane dni godz. 8:00 – 19:00
  • Konsultacja fizjoterapeutyczna
  • Indywidualne ćwiczenia/masaże dostosowane do przeprowadzonego wcześniej wywiadu i zapoznaniem się z wynikami badań, zdjęciami USG, RTG etc.
  • Korygowanie wrodzonych i nabytych wad postawy