Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Rehabilitacja dorosłych

mgr Paweł Gruszczyk
Bońkowska Magda
Tomasz Kałowsk
  • Konsultacja fizjoterapeutyczna
  • Indywidualne ćwiczenia/masaże dostosowane do przeprowadzonego wcześniej wywiadu i zapoznaniem się z wynikami badań, zdjęciami USG, RTG etc.
  • Korygowanie wrodzonych i nabytych wad postawy