Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

USG żył i tętnic Doppler

dr Piotr Pochwała – wybrane środy godz.14:15-15:45
  • żyły i tętnice kończyn górnych, dolnych oraz tętnic szyjnych i kręgowych
dr Andrzej Rutkowski - piątek godz.12:30 – 14:30
  • żyły I tętnice szyjne, kręgowe (dogłowowe)
Badanie USG Doppler jest badaniem obrazowym umożliwiającym zmierzenie przepływu krwi w żyłach i tętnicach, co daje pojęcie o ich przekroju i wydolności. Badanie pozwala zobaczyć, w którym miejscu krew płynie wolniej lub szybciej, a gdzie dochodzi do cofania krwi. Badanie USG Doppler jest stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych.