Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Urologia

dr Jarosław Chojnacki – jeden wtorek w miesiącu godz.9:00-13:00
  • Porady urologiczne
  • USG układu moczowego