Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Optometria

mgr inż. Katarzyna Gawlik