Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

POZ dorośli

Dr Michał Pira
Dr Anna Kujawiak-Pęsiek
Dr Agnieszka Wacławek
Dr Magdalena Olborska
Dr Anna Szczepanek Trociuk