Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Chirurgia

dr Maciej Kokoszka
  • Konsultacje chirurgiczne
  • Usuwanie drobnych zmian skórnych oddawanych do badania histopatologicznego
  • Leczenie chirurgiczne wrastającego paznokcia
  • Zdejmowanie szwów
  • Krioterapia zmian skórnych
  • „Zaszycie” z użyciem leku disulfiram