Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Chirurgia dziecięca

dr Krzysztof Błaszczak
  • Konsultacje chirurgiczne
  • Założenie/usunięcie opatrunku gipsowego lub innego unieruchomienia