Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Diabetologia

dr Michał Pira – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątekt 08:00 – 14:00, w środy 13:00 – 19:00

  • Konsultacje diabetologicznie
  • Leczenie pacjentów chorych na cukrzycę różnego typu oraz innych zaburzeń o podłożu metabolicznym.