Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Endokrynologia

dr Jacek Kuryłek
  • Konsultacje endokrynologiczne
  • USG tarczycy
  • Leczenie chorób i zaburzeń, mających swoje źródło w nieprawidłowym funkcjonowaniu gruczołów wydzielania wewnętrznego i hormonów