Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Medycyna pracy

Dr Ireneusz Mizerski
Dr Tomasz Dębski
  • Badania okresowe
  • Badanie wstępne
  • Badania kontrolne
  • Badania sanitarno – epidemiologiczne
  • Badania dla kierowców różnych kategorii, kandydatów na kierowców i instruktorów jazdy
  • Uprawnienia na broń

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008r. art. 12 ust. 1 pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną.
Centrum Medyczne Bimed wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców i ich pracowników zapewniając wysoką jakość obsługi personelu jak i sprzętu medycznego.
Posiadamy kompleksowo przygotowaną poradnię Medycyny Pracy z dostępem do wymaganych ustawą lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.