Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Nefrologia

dr Michał Pira
  • Konsultacje nefrologiczne
  • Diagnozowanie i leczenie schorzeń oraz wad wrodzonych związanych z układem moczowym i nerkami.