Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Neurologia

dr Andrzej Rutkowski
dr Marzena Tomaszewska
  • Konsultacje neurologiczne
  • Konsultacje z zakresu medycyny pracy
  • leczenie chorób związanych z wszelkimi zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
  • USG tętnic szyjnych (dr Andrzej Rutkowski)