Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Neurologia

dr Andrzej Rutkowski – piątek godz. 12:30 – 14:30
dr Marzena Tomaszewska – wybrane wtorki w miesiącu godz.15:00-18:00
  • Konsultacje neurologiczne
  • Konsultacje z zakresu medycyny pracy
  • leczenie chorób związanych z wszelkimi zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
  • USG tętnic szyjnych (dr Andrzej Rutkowski)