Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Psychologia transportu

mgr Anna Kardyka, mgr Bartosz łotys – czwartki 16:30-19:00
  • Badania psychotechniczne kierowców

Badania psychotechniczne wykonywane na najwyższej jakości specjalistycznym sprzęcie oraz przy użyciu innowacyjnego komputerowego systemu oceny kierowców i pracowników. Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie badania na jednym stanowisku badawczym, zapewniając tym samym komfortowe warunki badanego.