Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Pulmonologia

dr Jacek Synowiec – jeden czwartek miesiącu godz. 9:00-12:00
  • Konsultacje pulmonologiczne
  • Spirometria
  • Diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób układu oddechowego.

Najczęstsze choroby układu oddechowego: astma oskrzelowa · gruźlica · mukowiscydoza · odma opłucnowa.