Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Rehabilitacja dzieci

mgr Agata Łaz
  • Konsultacja fizjoterapeutyczna
  • Indywidualne ćwiczenia z dzieckiem dostosowane do przeprowadzonego wcześniej wywiadu z rodzicem I zapoznaniem się z wynikami badań, zdjęciami USG, RTG etc.
  • Korygowanie wrodzonych i nabytych wad postawy
  • Fizjoterapeuta dziecięcy (dzieci do 3 roku życia) 1 wizyta – 120 zł
  • Fizjoterapeuta dziecięcy (dzieci do 3 roku życia) kolejna wizyta – 100 zł