Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Alergologia dzieci i dorosłych

dr Jacek Synowiec
  • Konsultacje alergologiczne
  • Testy alergologiczne
  • Dobór odpowiednich leków i najwłaściwszej terapii odczulającej
  • Odczulanie