Recepta Online

Administratorem danych osobowych jest Bi-Med sp. z o.o., NIP: 9512383351, z siedzibą przy AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 20A/5, 02-797 Warszawa. Z administratorem skontaktować się można pisemnie – pisząc na adres siedziby spółki, telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 46 857 99 99 albo 533 356 363 lub mailowo – pisząc na adres: rejestracja@bimed.com.pl. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody, w celu wystawienia recepty online. Mają Państwo prawo do: wycofania zgody, dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych