Rejestracja: 46 857 99 99, 533 35 63 63 rejestracja@bimed.com.pl

Dietetyka

Joanna Bonowska
  • Obszerne konsultacje dietetyczne
  • Układanie diet
  • Kontrola wagi pacjenta